Informatie voor de cliënt

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Analytische Therapie en Coaching hanteert het privacybeleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit beleid betreft de Privacyverklaring voor de cliënt (pdf). Wanneer de cliënt de behandelingsovereenkomst tekent, gaat hij of zij hiermee automatisch akkoord.
Zie ook mijn Privacy verklaring.

Gedragscode

Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden in mijn praktijk. Voor wat mijn therapeutische praktijkvoering conformeer ik mij aan beroepscode van mijn beroepsvereniging, de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).
https://vit-therapeuten.nl/lidmaatschap/wat-verwacht-de-vit/

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag persoonlijk van mijn cliënt. En hopelijk kunnen we het dan in gesprek samen oplossen. Mocht dat niet lukken, dan is het belangrijk te weten dat een beroep kan worden gedaan op een klachtenfunctionaris die de cliënt kan bijstaan. Deze regeling valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiervoor kan contact worden opgenomen met mijn beroepsvereniging: https://vit-therapeuten.nl/de-vit/
Conform deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie: de SCAG (lidnummer 17238). Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.